ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการ KTB Smart Open Account

บริการ KTB Smart Open Account

เปิดบัญชีแสนสะดวกรวดเร็ว มีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวก็ใช้บริการได้แบบ “One Stop Service” ระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมพิมพ์ใบคำขอให้อัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องกรอกใบคำขอเปิดบัญชี โดยใช้เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ชนิด 3 in 1 ซึ่งสามารถแสดงตัวตนของท่านได้ทันทีผ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบ Smart Card และบัตรประชาชนแบบ Magnetic Card และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในบัตร ATM ได้ทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ