ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการรับชำระเงินและเติมเงิน

บริการเติมเงินบัตรผ่านทาง M-PASS

เติมเงินบัตรผ่านทาง M-PASS ผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อไหร่ก็ได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมตัดเรื่องกังวลใจ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ก่อนออกเดินทาง ด้วย M-PASS Mobile Applicationบริการเติมเงินผ่านช่องทางขอ ...

ดูทั้งหมด

กระเป๋าเงิน mPAY

บริการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยไว้กับบริการ mPAY เพื่อเติมเงินเข้า mPAY Wallet และ ชำระค่าสินค้า/บริการ ง่าย สะดวก พร้อมใช้ทันที ลูกค้าสามารถสมัครและผูกบัญชีได้ง่ายๆ บน mPAY Application พร้อมใช้งานได้ทั ...

ดูทั้งหมด

บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay (KTB CGP-Rabbit LINE Pay)

เพียงผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยกับกระเป๋าเงิน ก็เติมเงินได้ทันที่บน LINE Application ง่ายๆที่เดียวจบลักษณะของบริการ ช่องทางเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ด้วยบริการหักบัญชีธนาคารกรุงไทยอัตโ ...

ดูทั้งหมด

บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระเงิน

บริการหักบัญชีอัตโนมัติแสนสะดวกให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจ่ายค่าบริการต่างๆอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตหลักทรัพย์กองทุนรวมหรือค่างวดรถยนต์ ลักษณะของบริการ บริการหักบัญชีอัตโน ...

ดูทั้งหมด

บริการเติมเงินบัตรผ่านทาง Easy Pass

เลือกเติมเงินบัตรทางด่วน EASY PASS ผ่าน 3 ช่องทางจากธนาคารกรุงไทยผ่าน KTB netbank เครื่อง ATM/ADM กรุงไทยทุกเครื่อง ทุกช่องทางสามารถเติมได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาทโดยเพิ่มระดับละ 500 บ ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB e-Certificate)

วันนี้ธนาคารกรุงไทยให้คุณขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ได้ง่ายกว่า...ประหยัดเวลามากขึ้น ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบริการให้ลูกค้ายื่นคำขอ ชำระเงิน และรับหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็ ...

ดูทั้งหมด

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

สะดวกมั่นใจกับข้อมูลเครดิตของคุณ ธนาคารกรุงไทยให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด(National Credit Bureau : NCB) เพื่อให้คุณทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมการเงิน บริกา ...

ดูทั้งหมด

การรับชำระเงิน

5 ช่องทางสะดวกรวดเร็วให้ค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมของชีวิตไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปด้วยบริการรับชำระเงินกรุงไทย(KTB Bill Payment) ไม่ว่าบัตรเครดิตเติมเงินมือถือเบี้ยประกันจองตั๋วเดินทางชำระภาษีสามารถเลือ ...

ดูทั้งหมด

บริการรับชำระค่าปรับออนไลน์

ได้ใบสั่ง จ่ายค่าปรับง่ายๆ ที่กรุงไทยทุกช่องทาง ทั้งใบสั่งจากกล้องและแบบเล่ม รวมถึงใบเตือนทุกชนิด ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัฒนาระบบรับชำระค่าปรับผ่านธนาคารกรุงไทยทุกช่องทาง โดย ...

ดูทั้งหมด

บริการชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกรมที่ดิน เปิดช่องทางสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สำนักงานที่ดิน เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนที่ โอนบ้าน โดยสามารถชำระด้วยบัตร ATM กรุงไทยทุกประเภท รวมถึงบัตรเครดิต บัตรเดบิตทุ ...

ดูทั้งหมด