ผลิตภัณฑ์และบริการ

เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์

สะดวกทุกกิจกรรมการเงิน เพิ่มความคล่องตัวในทุกกิจกรรมการเงินด้วยบัญชีออมทรัพย์ทั้งฝาก-ถอนชำระสินค้าและค่าบริการโดยคำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวันและจ่ายให้ปีละ2 ครั้ง ออม/ รับ-จ่าย/ ชำระค่าสินค้าบริการ บัญชี ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็วคล่องตัวตอบทุกโจทย์ธุรกิจให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจด้วยเงินฝากกระแสรายวันครบถ้วนรวดเร็วคล่องตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเบิกถอนสะดวกได้ทุกสาขาพร้อมว ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำ

ออกแบบเงินออมด้วยตัวคุณเอง บัญชีเงินฝากประจำให้คุณเลือกระยะเวลาการออมที่เหมาะกับตนเองเพื่อดอกผลงอกเงยทบต้นให้คุณรับผลตอบแทนที่แน่นอนมั่นคงในระยะยาวเลือกระยะเวลาออมได้ ออมเงินในระยะเวลาที่แน่นอนเช่นก ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง KTB ZERO TAX MAX ฝากประจำแบบปลอดภาษี รับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากเท่ากันครบตามระยะเวลาที่กำหนด เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝาก สนับสน ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำตามใจ

อิสระที่คุณสามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ด้วยตนเองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำรูปแบบใหม่ ที่สามารถเลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามความประสงค์ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติการณ ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

ปลอดภัยคุ้มค่าลดอัตราความเสี่ยงบัญชีกรุงไทยเงินฝากเงินตราต่างประเทศรับฝากเงินต่างประเทศ11 สกุลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ บุคคลทั่วไปและชาวต่างประเทศที่มีรายรับและรายจ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความ ...

ดูทั้งหมด

บัญชี netbank

บัญชีเงินฝาก netbank เป็นหนึ่งในบริการเงินฝากของธนาคารกรุงไทยแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยบัญชี netbank ประกอบด้วยบัญชี 3 ประเภท ได้แก่Net Savings เป็นบัญชีหมุนเวียนให้ความคล่องตัวสะดวกในชีวิตประจำวันNet Ex ...

ดูทั้งหมด

เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล

เป็นเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูง รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สามารถนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ เป็นเงินฝากประจำระยะยาว ระยะเว ...

ดูทั้งหมด

บริการ KTB Smart Open Account

เปิดบัญชีแสนสะดวกรวดเร็วมีบัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวก็ใช้บริการได้แบบ “One Stop Service” ระบบจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมพิมพ์ใบคำขอให้อัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องกรอกใบคำขอเปิดบัญชีโดยใช้เครื่อง EDC (E ...

ดูทั้งหมด

บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

บริการออกหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากหรือวงเงินสินเชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อยื่นต่อสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ ยื่นขอวีซ่าต่อ ...

ดูทั้งหมด