สิทธิพิเศษลูกค้า Preciousสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious Plus

สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious Plus
สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious Plus

Banking Privileges

 • Wealth Manager ส่วนตัว
 • การได้รับบริการก่อนโดยไม่ต้องรอคิว
 • KTB Precious Plus Magazine
 • ฟรี SMS Alert
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheques และ Cashier’s Cheques : (ไม่จำกัด)
 • ฟรี สมุดเช็ค : (5 เล่ม/ปี)
 • ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)
 • ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ
 • ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
 • Exclusive Event/Seminar
 • บริการที่จอดรถ ณ สาขา ที่กำหนด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

Lifestyle Privileges (Health & Shopping)

 • ที่จอดรถ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 10 แห่งทั่วประเทศ
 • ตรวจสุขภาพฟรีและส่วนลด ในเครือ รพ.กรุงเทพ สมิติเวช พญาไท : (เป็นไปตามเงื่อนไขของโปรแกรมชีววัฒนะ)
 • Fitness (รร.เรเนซองส์ ราชประสงค์ และ รร.สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ)
 • Spa : 1 ครั้ง/ปี (OASIS Spa)

Lifestyle Privileges (Travel)

 • ทางลัดผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง หรือรถรับส่งภายในสนามบิน 
  (Meet & Assist service Or Airport Cart Service) : (4 สิทธิ์/ปี เฉพาะ Meet & Assist)
 • ห้องรับรองของการบินไทย (TG Lounge) : (4 ครั้ง/ปี)
 • คะแนนพิเศษ Forever Rewards แลกไมล์ : (1 Point /1 mile)

Lifestyle Privileges (Insurance)

 • วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Travel Insurance (Abroad) : สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ส่วนลดประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัย (Car Insurance discount) : สูงสุด 35%

 

**Annual Fee - Free

สามารถดูช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.preciousplus.ktb.co.th

สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious

สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious
สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต KTB Precious

Banking Privileges

 • ฟรี SMS Alert
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Gift Cheques และ Cashier’s Cheques : (12 ฉบับ/ปี)
 • ฟรี สมุดเช็ค : (2 เล่ม/ปี)
 • ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ : (200 บาท จากปกติ 400 บาท)
 • ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนด้านเงินโอนต่างประเทศ
 • ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
 • Exclusive Event/Seminar
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสูญหาย
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

Lifestyle Privileges (Health & Shopping)

 • ที่จอดรถ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 10 แห่งทั่วประเทศ
 • ส่วนลด 5-20% ในเครือ รพ.กรุงเทพ สมิติเวช พญาไท

Lifestyle Privileges (Travel)

 • ห้องรับรองของการบินไทย (TG Lounge) : (3 ครั้ง/ปี)
 • อัพเกรดตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (การบินไทย, ไทยสมายล์)

Lifestyle Privileges (Insurance)

 • วงเงินประกันอุบัติเหตุ (Travel Insurance (Abroad) : สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ส่วนลดประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัย (Car Insurance discount) : สูงสุด 35%

 

**Annual Fee - Free