ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

เกี่ยวกับบริการกรุงไทยธนบดี

เกี่ยวกับบริการกรุงไทยธนบดี


กรุงไทยธนบดี บริการที่ปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล รูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวก อย่างเป็นส่วนตัวจากธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยบริหารและวางแผนการใช้จ่าย การออมเงินหรือเลือกลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายความต้องการในอนาคตของคุณ จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อได้ปรึกษาวางแผนการเงินกับเรา จะได้รับความมั่งคั่งอย่างมั่นคง จากบริการ กรุงไทยธนบดี
 

บริการกรุงไทยธนบดีคัดสรรทีมบุคลากรนักวางแผนทางการเงินที่มากด้วยประสบการณ์จากธนาคารกรุงไทย ที่ล้วนผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนทางการเงิน (Certified Financial Planning Program: CFP) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อทำให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้จากการลงทุน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนและรับผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่รูปแบบของตัวท่านเองได้
 

นอกจากนี้ เรายังออกแบบ “แบบทดสอบการวางแผนการเงิน” ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นตัวช่วยที่ทำให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่รับได้ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดพอร์ตการลงทุนในรูปแบบที่เป็นคุณ "เท่านี้ก็เพียงพอสำหรับคุณคนพิเศษ กับบริการพิเศษๆ จากเรา "

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ