ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

Verified by VISA

Verified by VISA

 

สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ ไปกับการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่าเดบิตธนาคารกรุงไทย

Verified by VISA เป็นบริการที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านบัตรวีซ่าเดบิต ธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนตัว โดยใช้รหัสผ่านของ Verified by VISA และ ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA อย่างถูกต้อง
 


 

สิทธิประโยชน์

  • เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเรียกถาม OTP (One Time Password) ซึ่งจะส่งรหัสผ่านโดยSMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ หรือรหัสผ่านส่วนตัว (Password) ซึ่งผู้ถือบัตรเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรวีซ่าเดบิตของท่านในการทำรายการทางอินเทอร์เน็ต
  • เสริมความมั่นใจ ด้วยการใช้ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ทำรายการ เพื่อให้ท่านแน่ใจว่ากำลังทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากวีซ่า
  • สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by Visa

  • เป็นผู้ถือบัตร Visa Debit / Visa Electron ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

วิธีการสมัคร / เปิดใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 Register / สมัครใช้บริการ
ผู้ถือบัตร สามารถ Register / สมัครใช้บริการ ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้.-

  • สาขาธนาคารกรุงไทย
  • KTB Contact Center  02 111 1111
  • KTB netbank 
  • KTB ATM

คู่มือการสมัครใช้ (Register) บริการ Verified by Visa

ขั้นตอนที่ 2 Activation / เปิดใช้บริการ

คู่มือการเปิดใช้ (Activation) บริการ Verified by Visa
คลิกที่นี่ เพื่อเปิดใช้/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Verified by Visa

 

ประเภทของบริการ Verified by Visa

1. บริการ Verified by Visa ด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP: One-Time Password)

บริการ Verified by Visa ที่เพิ่มระดับความปลอดภัย ด้วยการส่งรหัสการทำรายการแบบใช้ครั้งเดียว หรือOTP ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบในขณะที่ผู้ถือบัตรทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ แทนการใช้ Verified by Visa Password ที่กำหนดไว้ตายตัว ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบ Verified by Visa Password และนำไปใช้ทั้งยังง่ายขึ้น เพราะไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านที่ตนเองกำหนดไว้อีกด้วย

 

2. บริการ Verified by Visa ด้วยรหัสผ่านแบบธรรมดา Static Password (PIN)

ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนตัว ด้วยบริการ Verified by Visa Password และข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับ Visa อย่างถูกต้อง และร้านค้ามั่นใจว่าท่านคือผู้บัตรตัวจริง โดยเมื่อท่านลงทะเบียนกับ Verified by Visa แล้ว จะไม่มีใครสามารถใช้หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้จ่ายออนไลน์ได้หากไม่มี Verified by Visa Password

 

คำถามที่ถูกพบบ่อยครั้ง

1. Verified by Visa คืออะไร

Verified by Visa เป็นบริการที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านบัตรวีซ่าเดบิต ธนาคารกรุงไทย

2. ผู้ถือบัตรจะได้รับประโยชน์ใดบ้างจากบริการนี้

บริการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ท่าน ในการซื้อสินค้าและบริการแบบทางอินเทอร์เน็ต โดยท่านจะมั่นใจได้ว่าร้านค้า e-Commerce ที่ท่านกำลังทำรายการอยู่นั้น ได้ลงทะเบียนกับ Visa International อย่างถูกต้อง

3. บัตรชนิดใดบ้างที่สามารถใช้บริการ Verified by Visa ได้

บัตรวิซ่าเดบิตทุกประเภทของธนาคารกรุงไทย
ยกเว้น KTB Invest Smart Card (KTB Oil Fund Card)

4. จะสามารถเริ่มใช้บริการ Verified by Visa ได้เมื่อใด

ท่านสามารถใช้บริการ Verified by Visa ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครใช้บริการ

5. One Time Password (OTP) คืออะไร

OTP คือ รหัสผ่านที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหรือการทำธุรกรรม โดยจะส่ง SMS ให้กับผู้ใช้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้

6. ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) คืออะไร

ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) คือข้อความที่ท่านกำหนดขึ้นเองระหว่างการยืนยันเปิดใช้บริการและจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านทำรายการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ Visa International อย่างถูกต้อง

7. ควรทำอย่างไร หากข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) ไม่ถูกต้อง

ท่านควรจะยกเลิกการทำรายการบนเว็บไซต์ดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องใส่ password

8. ถ้าต้องการใช้บริการ Verified by Visa จะต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ถือบัตรที่มีความประสงค์จะใช้บริการ Verified by Visa สามารถดำเนินการได้ดังนี้.-

ขั้นตอนที่ 1 Register / สมัครใช้บริการ
คู่มือการสมัครใช้ (Register) บริการ Verified by Visa

ขั้นตอนที่ 2 Activation / เปิดใช้บริการ
คู่มือการเปิดใช้ (Activation) บริการ Verified by Visa
คลิกที่นี่ เพื่อเปิดใช้/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ Verified by Visa

           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ