ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ

บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ

 
พิเศษ... สมัครวันนี้ จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 3 เดือน

สำหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

สุดคุ้ม... แค่ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 15 บาท คุณก็มีเทคโนโลยีมืออาชีพมาช่วยจับตารายการเคลื่อนไหวในบัญชีให้ไม่คลาดสายตา เงินเข้า เงินออก แจ้งเตือนผ่าน SMS ถึงมือทันที ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง  


ขอบเขตการให้บริการ
ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งเมื่อสมัครใช้ บริการกับธนาคารทันที เมื่อมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เป็นรายการ Financial ตั้งแต่ 100.- บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการตัดค่าธรรมเนียม และรายการจ่ายดอกเบี้ย


เงื่อนไขการให้บริการ

  1. จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 3 เดือน เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ SMS Alert กับธนาคารมาก่อน
  2. เปิดใช้บริการได้ที่สาขา, เครื่องกรุงไทย ATM / ADM, KTB netbank และ KTB Tele Banking 02-111-1111
  3. เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 
  4. เปิดให้บริการเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
  5. หักค่าบริการทันที ที่สมัครใช้บริการ 
  6. แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และยกเลิกบริการได้ที่ สาขา, เครื่องกรุงไทย ATM / ADM, KTB netbank และ KTB Tele Banking 02-111-1111 
  7. การสมัครใช้บริการผ่าน KTB Tele Banking ผู้สมัครต้องมีบัตรกรุงไทย ATM หรือบัตรกรุงไทย VISA Debit เนื่องจากการทำรายการต้องใส่หมายเลขบัตรและรหัสผ่านให้ถูกต้อง 
  8. ให้บริการเฉพาะเครือข่าย AIS / DTAC / True Move


อัตราค่าธรรมเนียม 

  • 15.- บาทต่อเดือน ต่อบัญชี
  • 25.- บาทต่อเดือน ต่อลูกค้า (เหมาจ่าย)

 

สอบถามรายข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ