ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


บริการโอนเงินต่างธนาคาร มั่นใจในความปลอดภัยถึงมือผู้รับผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) อีกหนึ่งบริการแสนสะดวกจากธนาคารกรุงไทย

ลักษณะของบริการ
   บริการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทครั้งละรายการ วันละกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินโอนแบ่งการบริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • รายการโอนออก คือ รายการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ
 • รายการโอนเข้า คือ รายการโอนเงินจากธนาคารอื่น ๆ เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย

โดยสามารถทำการโอนผ่านช่องทาง

 • สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 • Internet Banking
  • KTB netbank (สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป)
  • KTB Corporate Online

จุดเด่นของบริการ
 • ไม่ต้องนำเงินสดจำนวนมากจากธนาคารหนึ่ง เดินทางไปฝากเข้าบัญชีของผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับอีกธนาคารหนึ่ง
 • ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายต่อการสูญหาย หรือถูกจี้ปล้น ระหว่างการเดินทาง
 • ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีการประกันเวลาให้บริการ
 • กรณีลูกค้ามีลักษณะการทำธุรกิจที่ต้องรับโอนเงิน จากผู้โอนเงินหลายราย และผู้โอนเงินมีบัญชีอยู่ต่างธนาคารกับลูกค้า สามารถใช้บริการโอนเงิน ผ่านระบบบาทเนต ลักษณะเป็นรายการโอนเข้าได้ ซึ่งจะได้รับเงินเร็วกว่า และแน่นอนกว่าการรับชำระเงินด้วยเช็ค

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใช้บริการ
 • รายการโอนออก
  • ติดต่อขอโอนเงินได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
  • กรอกรายละเอียดการสั่งโอนตามแบบฟอร์มของธนาคาร
  • ชำระเงินโอนและค่าธรรมเนียม เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารกรุงไทย
  • กรณีโอนเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โปรดแจ้งสาขาธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และจะต้องนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า 1 วันทำการด้วย
 • รายการโอนเข้า
  • เปิดบัญชีหรือมีบัญชีอยู่กับธนาคารกรุงไทย
  • แจ้งให้ผู้สั่งโอน โอนเงินผ่านระบบบาทเนต เพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีอยู่กับธนาคากรุงไทย
  • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินเต็มจำนวน และหักค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับโอนเป็นอีกรายการหนึ่ง

เวลาให้บริการ
 • ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. ของวันทำการธนาคารปกติ
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (สำหรับสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 15.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์และวันอาทิตย์)
  หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องโอนเงินหลังเวลา 15.00 น. ขอให้แจ้งธนาคารก่อน เพื่อสอบถามธนาคารผู้รับเงินโอน เมื่อได้รับความยินยอม จึงจะสามารถทำการโอนเงินได้ และหากไม่เกินเวลา 16.00 น. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่หากเกินเวลา 16.00 น. ธนาคารขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากอัตราปกติอีกรายการละ 200.-บาท (เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับให้ธนาคารแห่งประเทศไทย)

การประกันคุณภาพบริการ (SLA)
 • รายการโอนเข้า ไม่เกินรายการละ 30 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารนำเงินเข้าบัญชี ผู้รับเงินได้เรียบร้อย
 • รายการโอนออก ไม่เกินรายการละ 60 นาที นับจากเวลาที่ธนาคารได้รับชำระเงินโอนถึงเวลาที่ธนาคารผู้รับเงินโอน ได้รับเงินยกเว้นเป็นรายการโอนเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท และไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ ธนาคารจะใช้เวลาโอนแล้วเสร็จไม่เกินรายการละ 180 นาที

ใบเสร็จรับเงิน
 • รายการโอนออก ไม่มีรายการต้องแก้ไข
 • รายการโอนเข้า สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งการเข้าบัญชี ที่สาขาธนาคารเจ้าของบัญชีผู้รับเงินโอน

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่านระบบบาทเนต แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคาร ผู้สั่งโอนและค่าธรรมเนียมส่วนของธนาคารผู้รับเงินโอนโดยคิดต่อครั้ง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ