ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

 

สะดวก มั่นใจ  กับข้อมูลเครดิตของคุณ

 

ธนาคารกรุงไทยให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร กับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau : NCB) เพื่อให้คุณทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมการเงิน

 

บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรให้กับบุคคลธรรมดา

ผู้สนใจสามารถยื่นคำขอตรวจสอบเครดิตบูโร ได้ที่ 

 • สาขาธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เครื่อง ATM/ADM (เฉพาะผู้มีบัตรกรุงไทย ATM,VISA DEBIT,KTB SHOP SMART)
 • โทรศัพท์มือถือ โดยขอตรวจสอบข้อมูลผ่าน URL : m.ktb.co.th

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ขอได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
 • ขอข้อมูลเครดิตได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาขอแทนได้ 
 • การขอผ่านเครื่อง ATM/ADM ผู้ขอข้อมูลเครดิตจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของบัตรเท่านั้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • แบบรายงาน 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 บาท 

จัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 • แบบรายงาน 2 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 250 บาท 

ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ฉบับต่อไปภายใน 6 เดือน 

 • แบบรายงาน 4 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 400 บาท 

ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 3 ฉบับนำส่งทุก 4 เดือน

 • แบบรายงาน 6 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 550 บาท 

ฉบับแรกจัดส่งภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่รับคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต อีก 5 ฉบับนำส่งทุก 2 เดือน

 • การขอผ่าน ATM/โทรศัพท์มือถือ ขอได้เฉพาะรูปแบบรายงาน 1 ฉบับเท่านั้น ค่าธรรมเนียม 150 บาท

 

การจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต

 • บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการรับใบคำขอจากลูกค้า นำส่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเท่านั้น 
 • หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้รับรายงานภายในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โทร. 0-2643-1250

 

การขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เครื่อง ATM/ADM 

 • สามารถขอตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนการขอตรวจสอบ
 1. สอดบัตร ใส่รหัส 
 2. หน้าจอแสดงข้อความ "โปรดเลือกประเภทบริการ(1)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 3. หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (2)" ให้เลือก "บริการอื่นๆ" 
 4. หน้าจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (3)" ให้เลือก "ตรวจสอบข้อมูลเครดิต" 
 5. หน้าจอแสดง "เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเครื่อง ATM" ให้กด "ถูกต้อง" 
 6. หน้าจอแสดง "โปรดใส่ข้อมูลของท่าน" ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 9-10 หลัก แล้วกด "ถูกต้อง" จากนั้นระบบของธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ของท่านที่ให้ไว้กับธนาคาร 
 7. หน้าจอแสดง "ที่อยู่สำหรับการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต" ให้ตรวจสอบที่อยู่บนหน้าจอซึ่งจะเป็นที่อยู่สำหรับจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต หากข้อมูลที่อยู่ถูกต้อง ให้เลือก "ถูกต้อง" หากไม่ถูกต้องให้กด "ไม่ถูกต้อง" หน้าจอจะแสดง "รายการไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน"

 

การขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 1. ลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ www.ktbnetbank.com เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ KTB netbank คลิก Link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ที่ด้านล่างหน้าจอ
 2. เมื่อลูกค้าคลิก Link ตรวจสอบข้อมูลเครดิต >> ระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตร ATM รหัส PIN ATM และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่มตกลง
 3. ระบบแสดงเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ให้ลูกค้ากดยอมรับ
 4. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่สำหรับจัดส่งข้อมูลเครดิต พร้อมกับแสดงค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลเครดิต เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้อง กดปุ่มยืนยัน
 5. ระบบจะแสดงผลการขอข้อมูล พร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรณีที่ไม่ได้รับรายงานภายในเวลาที่กำหนด

 

เพิ่มความเชื่อมั่นก่อนตัดสินใจ ด้วยบริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ