ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการด้านการประกันชีวิต

บริการด้านการประกันชีวิต

 

มั่นใจ อุ่นใจ กับอนาคตที่มั่นคงกับ “กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง พร้อมทีมงานที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน (Financial Planning Consultant - FPC) ที่เชี่ยวชาญในการวางแผนทางการเงิน ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 

แผนประกันชีวิตที่น่าสนใจ เช่น
  • แผนประกันชีวิตและสุขภาพ (Complete Health Solution)
  • กรุงไทย อีซี แคช (10EC)
  • กรุงไทย-แอกซ่า บำนาญสุข (SI85)
  • กรุงไทยสินมั่นคง (12PL)
  • กรุงไทยทวีทรัพย์ (25PG)
 
สร้างรากฐานความมั่นคงด้วยความคุ้มครองจากกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2689-4800  (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น.)
เว็บไซต์ : www.krungthai-axa.co.th
 
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ