ผลิตภัณฑ์และบริการ

พิมพ์

บริการด้านการประกันวินาศภัย

บริการด้านการประกันวินาศภัย

 

เสริมความมั่นคง สร้างความมั่นใจ ด้วยการประกันวินาศภัย ที่จะช่วยคุ้มครองดูแลในทุกเหตุการณ์ ให้กลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณ


กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI)
 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • ประกันภัยการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ
 
ทิพยประกันภัย (DHIP)
 
 • ประกันอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย 
 • ประกันภัยรถยนต์ 
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทาง 
 • ประกันภัยกอล์ฟ 
 
 
 
สร้างความมั่นคงให้กับทรัพย์สินและธุรกิจด้วยการประกันวินาศภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  โทรศัพท์ : 0-2624-1111 เว็บไซต์ : www.kpi.co.th


 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Call Center : 1736 เว็บไซต์ : www.dhipaya.co.th

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

 

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ