พิมพ์

ข่าวธนาคาร

21 เม.ย. 2560

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ธนาคารกรุงไทยมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานมอบรางวัล ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวด โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
 
การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แนวเรื่อง คือ ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศิลปกรรมกรุงไทย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 81 ชิ้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. โดยจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
21 เมษายน 2560