พิมพ์

ข่าวธนาคาร

22 มี.ค. 2560

กรุงไทยปรับเว็บไซต์ใช้ได้สะดวกกับทุกอุปกรณ์

กรุงไทยปรับเว็บไซต์ใช้ได้สะดวกกับทุกอุปกรณ์
ธนาคารปรับปรุงเว็บไซต์ www.ktb.co.th ให้สามารถรองรับการทำงานได้อย่างสะดวกสบายบนทุกหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ (Responsive Website) เช่น   Notebook Tablet และ Smart Phone ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้ประสบการณ์เดียวกันจากการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ธนาคารมีความมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
22 มีนาคม 2560