พิมพ์

ข่าวธนาคาร

21 มี.ค. 2560

กรุงไทยบริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน

กรุงไทยบริจาครถพยาบาลฉุกเฉิน

 

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น รวมมูลค่า 1,050,000 บาท ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกับผู้บริหาร และพนักงาน บริจาคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสรวิชญ์ ทุนมิ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ที่ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
21 มีนาคม  2560