พิมพ์

ข่าวธนาคาร

21 มี.ค. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย

ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย
       ธนาคารกรุงไทย โดย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง ภาพคนในงานศิลปะไทยร่วมสมัย และเสวนา ในหัวข้อ เบื้องหลังการสร้างภาพเหมือน พร้อมสาธิตเทคนิคการเขียนภาพคน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น ณ หอศิลป์กรุงไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย
  1. บรรยายเรื่อง ภาพคนในงานศิลปะไทยร่วมสมัย โดยอาจารย์ ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ
  2. เสวนาเรื่องการเขียนภาพคนของ ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี โดยอาจารย์ ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ และผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี สาธิตการเขียนภาพคน ให้ชม
       
       ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลป์กรุงไทย (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)        
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ 
21 มีนาคม 2560