พิมพ์

ข่าวธนาคาร

16 มี.ค. 2560

ลงนามความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

ลงนามความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560  พร้อมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทยร่วมลงนาม พร้อมกับ 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และ 3 ธนาคาร จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม นี้
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
14 มีนาคม 2560