พิมพ์

ข่าวธนาคาร

14 มี.ค. 2560

ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นครบ 51 ปี

ธนาคารกรุงไทยจัดโปรโมชั่นครบ 51 ปี

 

ธนาคารกรุงไทย ฉลองครบรอบ 51 ปี 14 มีนาคม 2560 ออกเงินฝากพิเศษ KTB PromptPay Saving ดอกเบี้ยสูงสุด 1.15% ต่อปี เงินฝากประจำ KTB Birthday ระยะเวลาฝาก 14 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี พร้อมลดดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ลง 1.5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้ 5 ปี สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร และลดดอกเบี้ยสินเชื่ออเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
14 มีนาคม 2560