พิมพ์

ข่าวธนาคาร

8 มี.ค. 2560

มอบข้าวให้กับทหารเพื่อผู้ประสบภัย

มอบข้าวให้กับทหารเพื่อผู้ประสบภัย


 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบข้าวสารจำนวน 20 ตัน ที่ธนาคารซื้อจากเครือข่ายเกษตรกร ให้กับ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพไทย
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
8 มีนาคม 2560