พิมพ์

ข่าวธนาคาร

2 มี.ค. 2560

ธนาคารกรุงไทยได้รางวัล ผู้นำนวัตกรรมบริการจัดการทางการเงินโดดเด่นในเอเชีย ปีที่ 2 ติดต่อกัน

ธนาคารกรุงไทยได้รางวัล ผู้นำนวัตกรรมบริการจัดการทางการเงินโดดเด่นในเอเชีย ปีที่ 2 ติดต่อกัน

จากนิตยสาร The Asset เดินหน้าพัฒนา e-solutions ให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นธนาคารหลักของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการตลาด 20% ภายใน 3 ปี

 

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับรางวัล Best e-Bank, Thailand และ Digital Infrastructure Awards ในหมวด Most Innovative Corporate Payment Project, Thailand จากการประกวด The Asset Triple A Digital Awards Programme 2016 จัดโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค เพื่อยกย่องสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมบริการจัดการทางการเงิน และมุ่งมั่นในการพัฒนา Digital Banking


“ธนาคารมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา e-solutions และได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และลูกค้าบุคคล ช่วยให้กระบวนการทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น Your Trusted Banking Partner โดยเป็นธนาคารหลัก ที่ให้บริการจัดการทางการเงิน รวมทั้งเสนอบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล บัตร M-PASS บัตรเงินสด UBE-KTB Money Card และ โครงการอีคอมเมิร์ซ ร่วมกับอาลีบาบา ตั้งเป้าเป็นผู้นำบริการจัดการทางการเงิน โดยขยายสัดส่วนการตลาดเป็น 20% ภายในปี 2563


ที่ผ่านมา ธนาคารได้รับรางวัลด้านบริการจัดการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล Best Cash Management Solution 4 รางวัล รางวัล Best in Treasury and Working Capital – Public Sector, Thailand รางวัล Best E-solutions Partner Bank, Thailand จากนิตยสาร The Asset, รางวัล Thailand Domestic Cash Management Bank of the Year 2016 จากนิตยสาร Asian Banking & Finance

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
2 มีนาคม 2560