พิมพ์

ข่าวธนาคาร

28 ก.พ. 2560

เปิดอบรมโครงการ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2

เปิดอบรมโครงการ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2


นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ SMEs Genius Exporter รุ่นที่ 2 ซึ่งธนาคารร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพด้านธุรกิจส่งออกให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ SME ในการบุกตลาด CLMV โดยอบรมทุกวันศุกร์ และเสาร์ ตลอดเดือนมีนาคมนี้

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
28 กุมภาพันธ์ 2560