พิมพ์

ข่าวธนาคาร

30 ม.ค. 2560

ผู้แทนสายงานธุรกิจภาครัฐมอบเงินบริจาคในงาน “กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

ผู้แทนสายงานธุรกิจภาครัฐมอบเงินบริจาคในงาน “กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ในงาน “กองทุนหมู่บ้าน สานพลังประชารัฐ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” ณ หอประชุมกองทัพเรือ  
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
30 มกราคม 2560