พิมพ์

ข่าวธนาคาร

16 ธ.ค. 2559

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 855,802 ราย

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 855,802 ราย

ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 855,802 ราย วงเงินกว่า 1,900 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่มีกรุงไทยพร้อมเพย์หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก สามารถลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์หรือเปิดบัญชีกับธนาคารได้ โดยไม่ต้องมีเงินฝาก ภายใน 27 ธันวาคมนี้ 


นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคม 2559 ผ่านบริการกรุงไทยพร้อมเพย์ ผู้ที่มีบัญชีธนาคาร และบัตรอีมันนี่แล้ว จำนวน  855,802  ราย  วงเงิน 1,994,071,500 บาท  โดยโอนให้รายละ 1,500 บาท จำนวน  382,223 ราย จำนวนเงิน  573,334,500 บาท  และโอนให้รายละ 3,000 บาท จำนวน  473,579  ราย  จำนวนเงิน 1,420,737,000 บาท  จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกับธนาคารทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านราย

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์หรือเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินสวัสดิการจากรัฐ โดยธนาคารช่วยแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อย ในการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ หรือเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ โดยไม่ต้องมีเงินฝาก ภายในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ และธนาคารจะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวให้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
16 ธันวาคม  2559