พิมพ์

ข่าวธนาคาร

13 ธ.ค. 2559

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วเกือบ 7 แสนราย

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วเกือบ 7 แสนราย
ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเกือบ 7แสนราย วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่มีกรุงไทยพร้อมเพย์หรือไม่มีบัญชีเงินฝากสามารถลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์หรือเปิดบัญชีกับธนาคารได้ ภายใน 27 ธันวาคมนี้ โดยไม่ต้องมีเงินฝาก


นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารกรุงไทยได้โอนเงินให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559 ผ่านบริการกรุงไทยพร้อมเพย์ ผู้ที่มีบัญชีธนาคาร และบัตรอีมันนี่แล้วเกือบ 700,000 ราย วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท โดยโอนให้รายละ 1,500 บาท จำนวน 307,000 ราย และโอนให้รายละ 3,000 บาท จำนวน 386,000 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนกับธนาคารทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านราย


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์สามารถลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์หรือเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงินสวัสดิการจากรัฐ โดยธนาคารช่วยแบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อยในการลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์ หรือเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ โดยไม่ต้องมีเงินฝาก ภายในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ และธนาคารจะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวให้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
10 ธันวาคม 2559