พิมพ์

ข่าวธนาคาร

1 ธ.ค. 2559

โครงการ ตามรอยพ่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ สู่ชาวนาไทย

โครงการ ตามรอยพ่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ สู่ชาวนาไทย

 
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และผู้บริหาร ซื้อข้าวสารจากชาวนา ในโครงการ ตามรอยพ่อ ส่งต่อความช่วยเหลือ สู่ชาวนาไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาวนาฝ่าวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ โดยธนาคารได้เปิดพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ให้ชาวนานำข้าวสารคุณภาพดี มาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานซื้อข้าวสารจากชาวนาคนละ 10 กิโลกรัม
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
1 ธันวาคม 2559