พิมพ์

ข่าวธนาคาร

17 พ.ย. 2559

ธนาคารกรุงไทยจัดสัมมนา

ธนาคารกรุงไทยจัดสัมมนา
 
ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ในงานสัมมนา Thailand Amidst the Volatile Global Economy in 2017 ซึ่งธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้กับลูกค้าและผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการธนาคาร เข้าร่วมงาน ที่โรงแรมอนันตรา สยาม
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
17  พฤศจิกายน 2559