พิมพ์

ข่าวธนาคาร

10 พ.ย. 2559

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาในโครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2559

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาในโครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2559


 

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาในโครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี  2559 จำนวนเงิน 6 แสนบาท แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องธนาคารกรุงไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งธนาคารได้ดำเนินโครงการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และเป็น 1 ในโครงการ CSR ด้านเสริมสร้างทุนทางปัญญาของธนาคาร
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
10  พฤศจิกายน 2559