พิมพ์

ข่าวธนาคาร

1 พ.ย. 2559

กรุงไทยร่วมพิธีการเปิดใช้งานเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

กรุงไทยร่วมพิธีการเปิดใช้งานเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี การเปิดใช้งานและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนาม ที่ห้องประชุมอาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม โดยธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการรายได้ และตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ใช้งานข้ามโครงข่ายระหว่างบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
31 ตุลาคม 2559