พิมพ์

ข่าวธนาคาร

26 ต.ค. 2559

ธนาคารกรุงไทย ร่วมน้อมแสดงความอาลัย

ธนาคารกรุงไทย ร่วมน้อมแสดงความอาลัย
 

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงไทย ร่วมน้อมแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทุกสาขา  ทั่วประเทศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และได้จัดสถานที่ให้ลูกค้าและประชาชนลงนามเพื่อแสดงความอาลัย ที่บริเวณ Banking Hall ธนาคารกรุงไทย อาคารสำนักงานใหญ่ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
26 ตุลาคม 2559