พิมพ์

ข่าวธนาคาร

7 ต.ค. 2559

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กรุงไทยขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 
       นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ และพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทย ธนาคารจึงได้จัดการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สำหรับในปีนี้เป็นการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards) แบ่งการประกวดเป็น 2 แนวเรื่อง ได้แก่ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงและพระราชินีที่สุดในหัวใจไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ โดยให้ผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยด้วยทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยในทุกมิติ รวมทั้งแนวเรื่อง ศิลปกรรมกรุงไทย ซึ่งสื่อถึงความเป็น “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นําพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

       สําหรับรางวัล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามแนวเรื่อง รวม 16 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรมกรุงไทย โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 5 แสนบาท จํานวน 2 รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3 แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล และ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3 ล้านบาท

       ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายนนี้ ที่หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ในเดือนธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2222-0137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
7 ตุลาคม 2559