พิมพ์

ข่าวธนาคาร

4 ต.ค. 2559

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพร้อมรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนพร้อมรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานและให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร (กลาง) ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (แถวหน้า ที่ 6 จากขวา) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) และผู้บริหารตัวแทนจากธนาคารทั้ง 16 แห่ง ในโอกาสร่วมงานแถลงข่าว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งในสมาคมธนาคารไทย และธนาคารออมสิน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 โดยผู้บริจาคเงินจะได้รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ “เหรียญพระพุทธโอสถ” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่ระลึก และสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง โดยสามารถบริจาคเงินและรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทร.0 2576 6131-4 และ 06 3218 5371-4 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
4 ตุลาคม 2559