พิมพ์

ข่าวธนาคาร

27 ก.ย. 2559

กรุงไทยยกระดับความปลอดภัยบริการ KTB netbank

กรุงไทยยกระดับความปลอดภัยบริการ KTB netbank

นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพโจรกรรมข้อมูลทางธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งธนาคารได้เฝ้าระวังเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหามาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ KTB netbank เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างสบายใจ โดยมาตรการล่าสุด ธนาคารให้ลูกค้ากรอกรหัส TOP (Time Out Password) เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเลขที่บัญชีผู้รับเงิน และกรอกรหัส TOP อีกครั้ง เพื่อยืนยันก่อนทำธุรกรรมโอนเงินให้กับบุคคลอื่น ทั้งการโอนเงินบัญชีบุคคลที่ 3 และการโอนเงินต่างธนาคาร จากเดิมที่ให้ลูกค้ากรอกรหัส TOP เฉพาะเมื่อมีการเพิ่มเลขที่บัญชีผู้รับเงินเท่านั้น


ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งรหัส TOP ให้กับลูกค้าทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการไว้เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องกรอกรหัส TOP ที่ได้รับภายใน 3 นาที มิฉะนั้นต้องขอรหัส TOP ใหม่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของการใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

27 กันยายน 2559