พิมพ์

ข่าวธนาคาร

16 ก.ย. 2559

ธนาคารกรุงไทยรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

ธนาคารกรุงไทยรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ 
16 กันยายน 2559