พิมพ์

ข่าวธนาคาร

11 พ.ค. 2559

ธนาคารกรุงไทยดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยของบริการ KTB Verified by Visa

ธนาคารกรุงไทยดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยของบริการ KTB Verified by Visa

ธนาคารเพิ่มความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของบริการ KTB Verified by Visa จึงขอความกรุณาท่านทำการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและอัพเดทเว็บบราวเซอร์
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTB CALL CENTER 02 111 1111