พิมพ์

ข่าวธนาคาร

15 มี.ค. 2559

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี
 
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคาร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วยถวายภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 51 รูป  พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี การส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารฉบับใหม่ (Code of Conduct) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุม 3 หลักการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ส่วนตน ความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งเปิดห้องค้าเงิน ที่ให้บริการครบวงจร เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 3 ผู้นำธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนในปี 2561 ปิดท้ายด้วย Mini Concert จากเจ เจตริน 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
15 มีนาคม  2559