พิมพ์

ข่าวธนาคาร

7 ก.ค. 2557

ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำพิเศษ

ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำพิเศษ
 
 
ธนาคารกรุงไทย ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ @ netbank   อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 44 เดือน  และอัตราดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากขั้นต่ำครั้งละ 1 หมื่นบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ KTB netbank  รับฝากถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
7 กรกฎาคม 2557