พิมพ์

ข่าวธนาคาร

28 เม.ย. 2557

กรุงไทยขายหุ้นกู้อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

กรุงไทยขายหุ้นกู้อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

         ธนาคารกรุงไทย จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5.40% ต่อปี อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ผ่านทุกสาขาเกือบ 1,200 แห่งทั่วประเทศ  จองซื้อได้ 7 – 9 พฤษภาคมนี้
 

         นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ธนาคารได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ.อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.40% ต่อปี อายุ  3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท และทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคมนี้ ผ่านสาขาเกือบ 1,200 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าว มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 

         ทั้งนี้ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์  เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ไอดีโอ และเอลลิโอ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตลอดจนรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 9,173 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 811.54 ล้านบาท

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
28 เมษายน 2557