พิมพ์

ข่าวธนาคาร

1 เม.ย. 2557

ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำดอกเบี้ย 4% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทยออกเงินฝากประจำดอกเบี้ย 4% ต่อปี

 

เงินฝากประจำกรุงไทยดอกสูง อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

 

ธนาคารกรุงไทย ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำกรุงไทยดอกสูง อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 60 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน รับฝากขั้นต่ำครั้งละ 1 หมื่นบาท เปิดบัญชีได้ที่ทุกสาขากว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ รับฝากจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
1 เมษายน 2557