พิมพ์

ข่าวธนาคาร

26 ก.ย. 2556

กรุงไทยขายหุ้นกู้แสนสิริ

กรุงไทยขายหุ้นกู้แสนสิริ

          ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แสนสิริ จำนวน 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านทุกสาขากว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ


          นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บมจ.แสนสิริ อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556 ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ


           บมจ.แสนสิริ เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 18 ปี มีการเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 มีรายได้รวม 29,820.80 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,018.83 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนในการขยายโครงการ โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้มีระดับความน่าเชื่อถือที่ BBB จากบริษัท ทริสเรทติ้ง 

 

 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
26 กันยายน 2556