พิมพ์

ข่าวธนาคาร

5 ก.ย. 2556

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนสินเชื่อตลาดยิ่งเจริญ

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนสินเชื่อตลาดยิ่งเจริญ

            นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายปริญญา ธรรมวัฒนะ ประธานบริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง และบริษัท ก้าวไว ร่วมลงนามสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้เช่าพื้นที่โครงการตลาดยิ่งเจริญ วงเงินรวม 100 ล้านบาท ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่

 

            สินเชื่อสำหรับผู้เช่าพื้นที่โครงการตลาดยิ่งเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มแม่ค้าและผู้เช่าพื้นที่ให้มีเงินทุนชำระค่าเช่าพื้นที่ล่วงหน้าแก่ตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1-3 ปี โดยตลาดยิ่งเจริญจะเป็นผู้ค้ำประกันการกู้เงิน และการชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวดแทนผู้เช่า ทั้งนี้ตลาดยิ่งเจริญมีแผงค้าให้เช่าจำนวน 1,438 แผงค้า 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
5 กันยายน 2556