พิมพ์

ข่าวธนาคาร

3 ก.ย. 2556

กรุงไทยจับมือ google นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบปฏิบัติงานภายใน

กรุงไทยจับมือ google นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบปฏิบัติงานภายใน

 

          นายวรภัค ธันยาวงษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ Mr. Sebastien Marotte Head of Google Enterprise for APAC and EMEA ร่วมจับมือทางธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีของ Google มาใช้สนับสนุนระบบปฏิบัติงานภายในของธนาคาร และในอนาคตจะขยายความร่วมมือ ด้วยการนำเครื่องมือของ Google มาต่อยอดธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเสริมความเเข็งแกร่งสำหรับธุรกิจธนาคารยุคใหม่ ณ ห้องประชุมธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
3 กันยายน 2556