พิมพ์

ข่าวธนาคาร

11 พ.ย. 2556

การใช้เครื่อง ATM และการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Internet ให้มีความปลอดภัย

การใช้เครื่อง ATM และการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Internet ให้มีความปลอดภัย 

โปรดระวัง โปรแกรม Trojan และ Spyware ต่างๆ ที่สามารถแสดงข้อความบนหน้าจอของท่านขณะที่ใช้งาน โดยการหลอกลวงให้  Download Application ลงในเครื่อง
 

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
11 พฤศจิกายน 2556