พิมพ์

ข่าวธนาคาร

26 ธ.ค. 2560

กรุงไทยเปิดตลาดนัดไร้เงินสดที่กระทรวงการคลัง

กรุงไทยเปิดตลาดนัดไร้เงินสดที่กระทรวงการคลัง
ดร.สมชัย  สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง  และประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงาน MOF Cashless Market ตลาดนัดกระทรวงการคลัง เพื่อขยายการให้บริการ KRUNGTHAI QR Code ในการชำระเงินไปยังตลาดนัดต่างๆ สร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนและร้านค้า ในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด เพิ่มความสะดวกสบายและลดปัญหาการจัดการเงินสด ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีแผนสร้างถนนไร้เงินสดให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สานงายเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย และผู้บริหารธนาคารร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลังมีภารกิจอันสำคัญในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุนนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดยการผลักดันโครงการด้าน Digital Innovation ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากระดับองค์กรให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังได้เรียนรู้ทดลองใช้ และขยายผลไปยังโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับความร่วมมือธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงการคลังบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง MOF Cashless Market เป็นหนึ่งตัวอย่างในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด
 
นายลือชัย ชัยปริญญา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทย ได้เปิดตัว MOF Digital Canteen ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแห่งแรกของประเทศที่เดินหน้าตามนโยบาย Thailand 4.0 หลังจากนั้นธนาคารได้ขยาย Digital Canteen  ไปยังหน่วยราชการต่างๆ เช่น ทำเนียบรัฐบาล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากการชำระเงินด้วย KRUNGTHAI QR Code สามารถรับชำระได้จากทุกธนาคาร อีกทั้งร้านค้าไม่ต้องยุ่งยากในการทอนเงิน และจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อได้รับเงิน พร้อมสรุปยอดขายรายวันผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตุง กรุงไทย” ทางด้านลูกค้าก็สามารถชำระเงินผ่าน KTB Netbank ได้ง่ายมากเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งถือว่าสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับธนาคารอื่น และธนาคารจะยกระดับประสบการณ์ของผู้ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แค่ Tap and Go หรือแตะเพื่อจ่าย โดยการนำเอา Fingerprint มาใช้เพื่อยืนยันการชำระเงิน ช่วยตอบโจทย์ด้านความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
สำหรับการเปิดตัวตลาดนัดไร้เงินสดที่กระทรวงการคลังในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ธนาคารจะขยายการชำระเงินด้วย KRUNGTHAI QR Code ไปยังตลาดนัดแห่งต่างๆ ตามโครงการสร้างถนนไร้เงินสดทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2561 ซึ่งธนาคารได้ลงพื้นที่ เช่น จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กระบี่ จ.หาดใหญ่ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับร้านค้า เกี่ยวกับการใช้งานและประโยชน์ของ QR Code ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ ซื้อง่าย ขายคล่อง ลดความยุ่งยากในการบริการจัดการเงินสด 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
26 ธันวาคม 2560