พิมพ์

ข่าวธนาคาร

10 พ.ย. 2560

กรุงไทยจัดงาน KTB SMEs Business Matching and Networking THAI – MYANMAR

กรุงไทยจัดงาน KTB SMEs Business Matching and Networking THAI – MYANMAR
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงาน “KTB SMEs Business Matching and Networking THAI - MYANMAR” โดยนำนักธุรกิจชาวเมียนมาที่มีศักยภาพสูงร่วมเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ SME ไทย ในรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยมีนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย และนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดาภิเษก
 
  
 
 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
10 พฤศจิกายน 2560