พิมพ์

ข่าวธนาคาร

9 พ.ย. 2560

กรุงไทยรับรางวัล Thailand Sustainability Investment: THIS

กรุงไทยรับรางวัล Thailand Sustainability Investment: THIS

 

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล Thailand Sustainability Investment: THIS หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน จาก นางเกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
9 พฤศจิกายน 2560