ความยั่งยืน

พิมพ์

โครงการ กรุงไทยหัวใจสีเขียว

โครงการ กรุงไทยหัวใจสีเขียว

นางพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กรุงไทยหัวใจสีเขียว สำหรับพนักงาน ครั้งที่ 1/2557” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557
 


 

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เชิญชวนและรณรงค์ให้พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทในเครือธนาคาร และครอบครัว กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการ “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” โดยได้รับเกียรติจากนางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย และศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นผู้นำในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา