ความยั่งยืน

ข่าว CSR

ประกาศรายชื่อ 11 ทีมสุดท้าย โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

ลำดับรหัสทีมชื่อทีมโรงเรียน 1 60TK0058 ลูกพระวิษณุ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 2 60TK0186 MPS PAPER โรงเรียนมีชัยพัฒนา 3 60TK0187 WS Power โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 4 60TK0173 ...

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Job Tour

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1. กรุณาส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม KTB Job Tour ไปยัง Email : nextgencareersbyktb@gmail.com ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และนำฉบับจ ...

ดูทั้งหมด

สัมผัสเรื่องราวดีๆ ผ่านเทคโนโลยี AR CODE แล้วก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกันกับ KTB

Responsible Banking...Growing to a Sustainable Future ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสัมผัสเรื่องราวดีๆ เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยี AR C ...

ดูทั้งหมด

เปิดนิทรรศการและมอบรางวัลศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวเปิดนิทรรศการและแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลโครงการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินแห่งชาต ...

ดูทั้งหมด

หอศิลป์กรุงไทยจัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน(ภาพกิจกรรม)

ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล มาสาธิตก ...

ดูทั้งหมด

หอศิลป์กรุงไทยได้จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน (1 เมษายน 2560)

หอศิลป์กรุงไทยได้จัดกิจกรรม DIY สร้างศิลปะบนของใช้ประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย ...

ดูทั้งหมด