ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผล KRUNGTHAI Young Enterprise Awards : KTB Startup

ประกาศผล KRUNGTHAI Young Enterprise Awards : KTB Startup

       

        ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในโครงการ KRUNGTHAI Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 โดยมี คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ เข้าร่วมงาน และคุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ บริเวณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

 

 

            ดร.สมชัย สัจจพงษ์ กล่าวบนเวทีว่า “วันนี้เป็นวันแห่งความสำเร็จของธนาคารในการเป็นผู้นำด้านการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล เราเรียก Startup ว่า New Economic Warrior หรือนับรบทางเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ เรามีนักรบเยอะ แต่อยู่รอดน้อยมาก นั่นคือความท้าทายของภาครัฐ จะทำอย่างไรให้นักรบเหล่านี้อยู่รอดในระบบเศรษฐกิจ และงานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น ทุกทีมที่เข้าประกวดกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่าย ผมต้องขอขอบคุณทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับทั้ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย อยากให้ขยายวงกว้างในการทำธุรกิจให้มากขึ้น ช่วยกันบอกต่อเพื่อให้ทุกธุรกิจอยู่รอดต่อไป”

 

         โครงการ KRUNGTHAI Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 608 ทีม แบ่งเป็นประเภท Best Startup Project (I do) จำนวน 217 ทีม และประเภท Best Startup Idea จำนวน 391 ทีม จากนั้นทำการคัดเลือกเหลือ 100 ทีม เพื่อจัดทำ Business Model นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเหลือ 30 ทีม ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp เป็นการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ Startup โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนี้ มาใช้ในการนำเสนอแผนงานของตนเองอย่างละเอียด ก่อนทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 12 ทีมสุดท้าย แบ่งเป็นประเภท I do 7 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท และประเภท Idea 5 ทีม ได้รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท ทั้ง 12 ทีม นำทุนที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นครั้งสุดท้าย

 

 

       สำหรับผลการแข่งขันประเภท Best Startup Project (I do) ปรากฏว่า ทีม Inno Waste มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นเทคโนโลยีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,500,000 บาท พร้อมรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรกรรม รับเงินรางวัล 500,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ORICGA ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือเทคโนโลยีชีวภาพ รับเงินรางวัล 200,000 บาท
 

 

 

         ประเภท Best Startup Idea รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม MEDINEY ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านสุขภาพและการแพทย์ รับเงินรางวัล 200,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Neuro Lab ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านสุขภาพและการแพทย์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Wu Kong Trip ลิงน้อยท่องโลกกว้าง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านการท่องเที่ยว รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมปันรักสานใจ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการแพทย์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท