ความยั่งยืน

พิมพ์

ธนาคารมอบทุนการศึกษา 7 มหาวิทยาลัย

ธนาคารมอบทุนการศึกษา 7 มหาวิทยาลัย

 

         ธนาคารมอบทุนใน  ”โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2560”  จำนวน 316 ทุน  ใน 7 มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน จำนวน 15,800,000 บาท โดยคุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ทั้ง 7 แห่งดังนี้
1.  วันที่  4 ตุลาคม 2560  มอบทุน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

2. วันที่ 5 ตุลาคม 2560 มอบทุน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

3.  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 มอบทุน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

4. วันที่  17 ตุลาคม 2560 มอบทุน ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

5. วันที่  19 ตุลาคม 2560 มอบทุน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

6. วันที่  25 ตุลาคม 2560 มอบทุน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

7. วันที่ 30 ตุลคาม 2560 มอบทุน ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย