ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมสุดท้าย โครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup
 
รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม 
No. ประเภท รหัสทีม ชื่อทีม ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ
1 I do 60YE0063 Fresh Water Shrimp Farm Ecosystem เกษตรกรรม
2 I do 60YE0074 Inno waste เทคโนโลยีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
3 I do 60YE0119 บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด หุ่นยนต์
4 I do 60YE0134 บริษัท วอทดอคเซส์ จำกัด สุขภาพและการแพทย์
5 I do 60YE0169 ORICGA เทคโนโลยีชีวภาพ
6 I do 60YE0279 บริษัท รู้ดีแอลเอ็มเอส จำกัด การศึกษา (EduTech)
7 I do 60YE0612 Abacon บริการด้านการเงิน
8 Idea 60YE0331 Neuro Lab สุขภาพและการแพทย์
9 Idea 60YE0348 Wu Kong Trip ลิงน้อยท่องโลกกว้าง ท่องเที่ยว
10 Idea 60YE0358 Vivid Eyes เทคโนโลยีดิจิตัล
11 Idea 60YE0446 ปันรักสานใจ เทคโนโลยี+สุขภาพและการแพทย์
12 Idea 60YE0479 MEDINEY สุขภาพและการแพทย์