ความยั่งยืน

พิมพ์

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม โครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup

ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม โครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 : KTB Startup

 

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภท Best Startup idea  >> คลิกที่นี่ <<

 

รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบประเภท Best Startup Ido  >> คลิกที่นี่ <<

 

ข้อปฎิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมBoot Camp 30 ทีม

•     ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมรอบ 30 ทีม (สมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คนต้องเข้าร่วมกิจกรรม) ลงทะเบียนเพื่อตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม   >>คลิกที่นี่<<   ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

•     ทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารอบถัดไป

              รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรม  >>>  CLICK   <<<<